بهاره افشاری : مردم باید از تماشای فیلم‌های ما حالشان خوب شود