«روز ششم» هیچ شباهتی به فیلم‌های چند سال اخیر سینمای ایران ندارد