اکران خصوصی فیلم روز ششم همزمان با تولد بهاره افشاری