اعتماد

آگوست 7, 2022

اعتماد به خود یا اتکا به فحش و هـورای مردم

نرگس عاشوری/ مهم‌ترین ویژگی کارنامه کاری‌ مصطفی زمانی کم‌کار و گزیده‌کار بودن است؛ بازیگری که به نظر می‌رسد ذوق‌زدگی برای دیده شدن ندارد و دور بودن []