تاريكي شب، روشنايي روز

آگوست 7, 2022

با قلدرها و اوباش ها در سینما قهرمان سازی نکنیم

حجت قاسم زاده اصل با نویسندگی و کارگردانی سریال ها و تله فیلم های متعدد تلویزیونی توانست مخاطب خود را در تلویزیون پیدا کند و آثارش []