محسن مسافرچی

آگوست 7, 2022

شاید به جای بازیگری به سراغ آشپزی بروم

مهران احمدی بازیگر فیلم سینمایی «روز ششم» بیان کرد که من اتفاقاً آشپز خوبی هستم و شاید بتوانم در آینده به جای فعالیت در سینما، آشپزی []