مهدی حسین نیا

آگوست 7, 2022

روز ششم می‌تواند هوای تازه‌ای برای سینمای ایران باشد

منتقد سینما گفت: روز ششم می‌تواند هوای تازه ای برای سینمای ایران باشد، چرا که این فیلم نوعی از قصه‌گویی است که ما نمونه آن را []